Често задавани въпроси

Кои продукти участват в Промоцията?

Продуктите, участващи в Промоцията, са всички продукти с марка Ferrero Rocher  в самостоятелна търговска опаковка, които са закупени в рамките на промоционалния период: 1.10.2021 – 30.11.2021 г.  В Промоцията не участват продукти, представляващи комбинирани опаковки (микс), съдържащи Ferrero Rocher и други марки продукти (като например Ferrero Collection).

 

Закупих Ferrero Rocher преди старта на Промоцията (01.10.2021 г.) или след края ѝ (30.11.2021 г.). Имам ли право да регистрирам касовата бележка на продукта?

Можете да регистрирате успешно за участие в Промоцията единствено касова бележка за покупка, направена по време на промоционалния период: 1.10.2021 – 30.11.2021 г.

 

Не мога да кача снимка на касовата си бележка. Какво да направя?

Молим да проверите дали сте качили коректен файл на касовата бележка (например формат jpg, jpeg, png). Ако проблемът продължи, може да се свържете с нас на имейл: info.bulgaria@ferrero.com, посочвайки какъв е проблемът.

 

Касовата ми бележка не е одобрена за участие в Промоцията. Каква може да е причината?

 

За да бъде одобрена една касова бележка за участие в Промоцията, е нужно  снимките/сканираните копия на касовите бележки да бъдат ясни и четливи. На тях трябва да се виждат: името на закупения промоционален продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или друг подобен текст, доказващ закупуването на  Ferrero Rocher в самостоятелна търговска опаковка); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на промоционалния период: 1.10.2021 – 30.11.2021 г.); стойността на закупения промоционален продукт(и) Ferrero Rocher.

 

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, за да се одобри една касова бележка за участие в Промоцията,  наред с другата изискуема информация по-горе, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на промоционалния продукт(и) (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) и името на промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки, които не съдържат името на промоционалния продукт (т.е., Ferrero Rocher/Ферреро Рошер или производни наименования) или върху които то е било добавено допълнително ръчно; касови бележки с неуточнени или неясни артикули, както и касови бележки, съдържащи други допълнително добавени надписи, касаещи името на промоционалния продукт или останалите изискуеми данни.

Касови бележки, които не отговарят на условията по-горе, ще бъдат отхвърлени и няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Няма да бъдат одобрени и касови бележки, които вече са били регистрирани за участие в Промоцията.

 

Как мога да участвам за награда Ваучер за emag на стойност 200 лв.?

Нуждаете се от поне 5 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 5 лв. за закупен/и  Ferrero Rocher върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), за да участвате в томболата за ваучер за пазаруване от emag на стойност 200 лв. Ваучерите за пазаруване от emag ще бъдат присъдени след края на промоционалния период. Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез софтуерна програма. Общо 50 такива награди ще бъдат раздадени за целия период на кампанията.

 

Как мога да участвам за награда iPad Air?

Нуждаете се от поне 20 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 20 лв. за закупен/и Ferrero Rocher върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), за да участвате в томболата за iPad Air. Наградите iPad Air ще бъдат присъдени след края на промоционалния период. Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез софтуерна програма. Общо 10 такива награди ще бъдат раздадени за целия период на кампанията.

 

Как мога да участвам за награда Samsung The Frame Smart TV 50 инча?

Нуждаете се от 25 точки в профила си (равняващи се на обща стойност от поне 25 лв. за закупен/и  Ferrero Rocher върху регистрирана и одобрена за участие касова бележка/и), за да участвате в томболата за Samsung The Frame Smart TV 50 инча. Наградите Samsung The Frame Smart TV ще бъдат присъдени след края на промоционалния период. Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез софтуерна програма. Общо 5 такива награди ще бъдат раздадени за целия период на кампанията.

 

Какво значи, че един пълен похарчен лев за Ferrero Rocher ви „носи“ една точка?

За да имате право да участвате в томбола за спечелване на конкретна награда, трябва да регистрирате чрез касова бележка/и, отговаряща/и на условията на Промоцията, определена сума в лева, похарчена за Ferrero Rocher (по време на промоционалния период). Всеки пълен похарчен лев носи по една точка в профила ви, както следва:

5 точки (5 лева) – имате право да участвате в томбола за спечелване на ваучер за emag на стойност 200 лв.

20 точки (20 лева) – имате право да участвате в томбола за спечелване на iPad Air.

25 точки (25 лева) – имате право да участвате в томбола за спечелване на Samsung The Frame Smart TV 50 инча.

Точките ще бъдат начислявани в профилите на участниците след преглед и одобрение на регистрираните касови бележки от техническо лице.

 

Трябва ли да пазя касовата бележка, след като я регистрирам за участие и кача нейна снимка на уебсайта на кампанията?

Да, всички участници трябва да пазят касовите си бележки, регистрирани за участие в кампанията. Те може да бъдат поискани за преглед в оригинал преди или след тегленето на печелившите. Ако при поискване участник не може да валидира участието си, предоставяйки оригинал на регистрираната касова бележка/и в профила си, отговаряща/и на изискванията на Промоцията, той ще бъде дисквалифициран.

 

Как ще разбера дали съм спечелил/а награда?

Участниците, спечелили награда, ще бъдат информирани по телефон.

 

Как мога да получа наградата си?

Наградите ще бъдат изпращани на печелившите чрез куриер на допълнително посочен от тях адрес за доставка.

 

Мога ли да спечеля повече от една награда?

Не, не можете да спечелите и получите повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид. 

 

Какъв е редът на теглене на наградите?

Наградите ще се теглят от най-голямата към най-малката в следния ред:

 

Samsung The Frame Smart TV 50 инча

iPad Air

Ваучер за emag на стойност 200 лв.

Поради горния ред на теглене, например, е възможно участник с 25 точки в профила си да не бъде изтеглен в томболата за най-голямата награда, но да спечели някоя от по-малките награди.

x
x